Siste nyheter

Please reload

Kontaktinfo

Adresse: Krambugata 2, 4330 Ålgård

Tlf.: +47 915 92 30

Kontakt ledelse/ansatt

Kontakt tjenestegrupper

Øvrig kontaktinfo: Kontakt

05.01.2020

Please reload

Siste innlegg

Dugnad!!!

05.01.2020

 

Oppgradering av kjøkken nede!

 

Hvor vidt vi skal lykkes med planen for gjennomføring av arbeidene er i stor grad avhengig av at vi får nødvendige ressurser på plass og derfor henvender vi oss til deg som er glad i bedehuset.

 

Vi ser for at vi deler arbeidene opp i følgende arbeidsavsnitt:

 

Da starter neste byggetrinn- totalrenovering av kjøkken i kjelleren.
Vi legger opp til dugnad fra kl 18-21 på hver mandag, tirsdag og onsdag. Men det er arbeider som kan gjøres de andre dagene og.

 

Vi starter mandag 6.januar!!

 

 

Uke 2: ta ut kopper og kar-demontere kjøkken- remontere kjøkken på lager- sette inn i skapene. Rive gulvbelegg


Uke 3: vaske tak- male tak.


Uke 4: montere lekter på vegg. Gjøre klar for elektriker og rørlegger og nye vindu

 

Uke 5: elektriker- rørlegger og gulvlegger.


Uke 6: montere veggplater- vinduer og lister.


Uke 7-8: elektriker og kjøkkenmontaske (egne folk)

 

Uke 9: rørlegger og finpuss Uke 10: utvask

 

Dette er hovedtrekkene og de arbeidene som blir mest utfordrende i forhold til fremdrift og ferdigstillelse. Det kan være utfordrende mht. å skaffe dugnadsfolk, det er ikke krevende arbeider rent teknisk, noe snekkerarbeider, men i hovedsak rydding og malerarbeider og vi satser på at folk stiller når de har ledige dager og kan prioritere dette arbeidet.

Det legges opp til å begynne i tiden fra kl. 18.00 og avslutte mellom 21.00 til 22.00. Arbeidene blir ledet av Bjørnar Strandberg tlf. 934 67 908 - har du spørsmål tar du kontakt!

 

 

 

 

Med vennlig hilsen
Driftsstyret for Ålgård bedehus

Roald Andersen Leder

Please reload

Please reload

Arkiv