Satsingsområder

Barn

Vi vil støtte unge familier til å være gode kristne modeller for barna sine.
Vi vil utvikle søndagsskolen videre
Vi vil inspirere og støtte lederne i de ulike barnegruppene
Vi vil starte nye barnegrupper i byggefeltene

Ungdom

Vi vil være tilgjengelige og støtte ungdomslederne
Vi vil bidra med praktiske tjenester, undervisning og veiledning

Storsamlinger

Vi vil bygge videre regelmessige og relevante storsamlinger der hele familien kan trives
Vil vil utvikle videre tjenestegruppene
Vi vil følge opp alle lederne regelmessig

Smågrupper

Vi vil bidra aktivt i foreldregrupper for konfirmanter
Vi vil bygge flere huskirker og Alpha-kurs i hjemmene
Vi vil følge opp lederne i smågruppene

Misjon

Vi vil formidle relevant misjonsinfomasjon
Vi vil arbeide for givertjeneste til konkrete prosjekt og lignende
Vivil formidle kallet til misjon i vårt eget land og i den store verden

Siste nyheter

Please reload

Kontaktinfo

Adresse: Krambugata 2, 4330 Ålgård

Tlf.: +47 915 92 30

Kontakt ledelse/ansatt

Kontakt tjenestegrupper

Øvrig kontaktinfo: Kontakt